Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Giới thiệu chung

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình ứng dụng IT vào SX rau quả an toàn

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC
MỞ RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG IT VÀO SX RAU QUẢ AN TOÀN

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Trung tâm Thời tiết Nông nghiệp và Biến đổi Khí hậu trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

Related posts

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

ITED

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận