Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Giới thiệu chung

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình ứng dụng IT vào SX rau quả an toàn

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC
MỞ RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG IT VÀO SX RAU QUẢ AN TOÀN

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Trung tâm Thời tiết Nông nghiệp và Biến đổi Khí hậu trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

Related posts

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

ITED

Bài phát biểu lễ ra mắt TTNC&PTSTHDVTVN

ITED

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng

ITED

Để lại một Thảo luận