Viện Khoa Học Ited
Thành Tựu

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình IT vào SX rau quả an toàn

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC
MỞ RỘNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG IT VÀO SX RAU QUẢ AN TOÀN

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Trung tâm Thời tiết Nông nghiệp và Biến đổi Khí hậu trực thuộc Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

Related posts

Việt Nam lần đầu tiên tham sự Asia Arts Festival

ITED

Để lại một Thảo luận