Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Thông tư liên bộ nội vụ – Quốc Phòng – Tài Chính – Giáo dục và Đào Tạo lao động thương binh và xã hội

THÔNG TƯ LIÊN BỘ NỘI VỤ – QUỐC PHÒNG – TÀI CHÍNH – GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề, chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân
Đào Tạo lao động thương binh và xã hội
Đào Tạo lao động thương binh và xã hội

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ – Sưu tầm

Nguồn tin: Viện phát triển Công nghệ và giáo dục

Related posts

Nghị định 81/2003/NĐ-Cp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật lao động

ITED

Công Văn Cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, thiên tai tại Cần Thơ

ITED

Quyết định về việc giải thể Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

ITED

Để lại một Thảo luận