Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Thông tư liên bộ nội vụ – Quốc Phòng – Tài Chính – Giáo dục và Đào Tạo lao động thương binh và xã hội

THÔNG TƯ LIÊN BỘ NỘI VỤ – QUỐC PHÒNG – TÀI CHÍNH – GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề, chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân
Đào Tạo lao động thương binh và xã hội
Đào Tạo lao động thương binh và xã hội

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ – Sưu tầm

Nguồn tin: Viện phát triển Công nghệ và giáo dục

Related posts

Nghị định 80/2011/ND-CP Quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

ITED

Quyết định phê duyệt Điều lệ VPTCN&GD

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận