Viện Khoa Học Ited
Cơ cấu tổ chức Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & GIÁO DỤC


Sơ đồ tổ chức Viện Phát triển Công nghệ & Giáo dục

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Văn phòng Viện phát triển công nghệ & giáo dục

Related posts

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

ITED

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận