Viện Khoa Học Ited
Cơ cấu tổ chức Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & GIÁO DỤC


Sơ đồ tổ chức Viện Phát triển Công nghệ & Giáo dục

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Văn phòng Viện phát triển công nghệ & giáo dục

Related posts

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng

ITED

Để lại một Thảo luận