Viện Khoa Học Ited
Cơ cấu tổ chức Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & GIÁO DỤC


Sơ đồ tổ chức Viện Phát triển Công nghệ & Giáo dục

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Văn phòng Viện phát triển công nghệ & giáo dục

Related posts

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình ứng dụng IT vào SX rau quả an toàn

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận