Viện Khoa Học Ited
Cơ cấu tổ chức Giới thiệu

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng

Viện Phát Triển Công Nghệ và Giáo Dục vừa trao các quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Tuân có trách nhiệm tư vấn, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên và báo cáo Viện trưởng phê duyệt trước khi triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Viện trưởng

Họ Và Tên: Nguyễn Văn Tuân
Mobile: 082 723 9999
Mail: tuannv@ited.gov.vn

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng
Trợ lý Viện Trưởng

Related posts

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình ứng dụng IT vào SX rau quả an toàn

ITED

Bài phát biểu lễ ra mắt TTNC&PTSTHDVTVN

ITED

Để lại một Thảo luận