Viện Khoa Học Ited
Cơ cấu tổ chức Giới thiệu

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng

Viện Phát Triển Công Nghệ và Giáo Dục vừa trao các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Viện Trưởng: Nguyễn Văn Tuân có trách nhiệm tư vấn, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên và báo cáo Viện trưởng phê duyệt trước khi triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trợ Lý & Phó Viện Trưởng

Họ Và Tên: Nguyễn Văn Tuân
Mobile: 082 723 9999
Mail: tuannv@ited.gov.vn

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng
Trợ lý Viện Trưởng
Bổ Nhiệm Trợ Lý Viện Trưởng
Bản quyết định Trợ Lý Viện Trưởng

Related posts

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

ITED

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận