Viện Khoa Học Ited
Đề tài Đề tài, dự án KHCN

Nội Dung : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY VIỆT NAM

Nội Dung : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY VIỆT NAM

Những năm gần đây, khái niệm “sinh trắc học dấu vân tay” đang được biết đến là một ngành khoa học giúp con người hiểu rõ hơn về não bộ thông qua nghiên cứu dấu vân tay. Tuy nhiên số người hiểu về ngành khoa học này chưa nhiều. Với mong muốn khai thác tối ưu tiềm năng của sinh trắc học dấu vân tay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sinh trắc học dấu vân tay Việt Nam được thành lập.

Trung tâm sẽ là nơi tập trung trí tuệ của các nhà khoa học góp phần giải quyết tình trạng giáo dục máy móc của các nhà trường hiện nay. Trước hết, Trung tâm sẽ giúp các nhà trường phân loại nhóm học sinh, từ đó đưa ra các phương pháp học cho phù hợp với từng cá nhân, từng nhóm học sinh. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ phát huy ảnh hưởng của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng năng lực đào tạo về sinh trắc học dấu vân tay cho giáo viên các trường phổ thông và mầm non.

Nhiệm vụ của Trung tâm sinh trắc học dấu vân tay bao gồm: – Nghiên cứu cơ bản về đặc điểm phát triển năng lực của trẻ mầm non, học sinh, sinh viên.

– Nghiên cứu những đặc trưng phát triển năng khiếu cá nhân bằng sinh trắc học vân tay giúp cho các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp chọn lọc và phát triển con người đúng, tránh đầu tư không cần thiết.

– Biên soạn các tài liệu hướng dẫn giáo viên ứng dụng sinh trắc học vân tay vào giảng dạy.

– Tổ chức các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về sinh trắc học vân tay cho giáo viên các trường mầm non và phổ thông.

– Hỗ trợ các nhà trường phương pháp giáo dục dành cho học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả nghiên cứu STHDVT.

– Nghiên cứu triển khai các chương trình sinh trắc học vân tay cho cho các nhà trường và tổ chức giáo dục.

– Nghiên cứu phát hiện các năng khiếu tài năng của học sinh các độ tuổi bằng sinh trắc học vân tay. Sinh trắc học vân tay giúp con người biết được tính cách, hành vi năng lực bẩm sinh. Từ đó mỗi người có thể phát huy điểm mạnh, bỏ bớt điểm yếu trong quá trình phát triển bản thân.

Trên thực tế, ngành khoa học này đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới vào việc định hướng giáo dục và phát triển con người ở mọi lứa tuổi.

Sinh trắc học dấu vân tay sẽ góp phần giúp cho nhà trường và các bậc phụ huynh sớm có định hướng đúng đắn trong việc giáo dục, phát triển học sinh, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

 

Related posts

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Hội thảo sáng mắt học đường tại Hải Dương 06/2018

ITED

Đường đến trường gần hơn với học sinh vùng cao, vùng xa tại Lai Châu

ITED

Để lại một Thảo luận