Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Nghị định 81/2003/NĐ-Cp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật lao động

NGHỊ ĐỊNH 81/2003/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ NGƯỜI LĐ VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

 

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Viện phát triển Công nghệ và giáo dục

Related posts

Công Văn Cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, thiên tai tại Cần Thơ

ITED

Một số văn bản pháo quy về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

ITED

Công Văn Nghiên cứu Công Nghệ thời tiết thông minh tại Hà Nam

ITED

Để lại một Thảo luận