Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Nghị định 80/2011/ND-CP Quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

NGHỊ ĐỊNH 80/2011/ND-CP QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

 

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ – Sưu tầm

Nguồn tin: Viện phát triển Công nghệ và giáo dục

Related posts

Nghị định 81/2003/NĐ-Cp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật lao động

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Công Văn Cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, thiên tai tại Cần Thơ

ITED

Để lại một Thảo luận