Viện Khoa Học Ited
Văn bản pháp quy

Nghị định 80/2011/ND-CP Quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

NGHỊ ĐỊNH 80/2011/ND-CP QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

 

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ – Sưu tầm

Nguồn tin: Viện phát triển Công nghệ và giáo dục

Related posts

Bàn Giao Trạm Thời Tiết IMetos Hà Nam cho Đài KTTV Hà Nam Phụ Trách

ITED

Nghị định 81/2003/NĐ-Cp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật lao động

ITED

Một số văn bản pháo quy về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

ITED

Để lại một Thảo luận