Viện Khoa Học Ited

Hội đồng khoa học

ITED
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

        NGND-GS.TS Đinh Quang Báo: Chủ tịch Hội đồng Khoa học ITED
TT Họ và tên Cương vị trong Hội đồng / cơ quan công tác
LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ
01 TS. Vũ Đức Lưu Thường trực Hội đồng khoa học lĩnh vực Giáo dục
02 ThS Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Viện trưởng, kiêm Chánh văn phòng ITED – Ủy viên thư ký
03 PGS.TS Đinh Hồng Thái Chủ tịch HĐQL, kiêm Phó Viện trưởng ITED – Ủy viên
04 PGS.TS Dương Tiến  Sỹ Viện trưởng ITED – Ủy viên
05 GS.TS Phó Đức Hòa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
06 TS. Lê Thanh Oai Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục – Ủy viên
07 TS. Đỗ Thị Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Ủy viên
08 TS. Trần Văn Kiên Phó cục trưởng Cục KT và KĐCLGD Bộ GD&ĐT – Ủy viên
09 ThS. Dương Thị Thu Hương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Ủy viên
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
01 PGS.TS Mai Quang Vinh Thường trực Hội đồng khoa học lĩnh vực Nông nghiệp
02 TS. Ứng xuân Thu Phó Viện trưởng ITED – Ủy viên thư ký
03 GS.TSKH Dương Đức Tiến Trường Đại học KHTN ĐHQG Hà Nội – Ủy viên
04 PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch Trường Đại học KHTN ĐHQG Hà Nội – Ủy viên
05 PGS.TS Nguyễn Thế Hưng Trường Đại học Tài nguyên và môi trường – Ủy viên
06 PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT – Ủy viên
07 TS. Lê Hưng Quốc Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT – Ủy viên
08 TS. Nguyễn Văn Liêm Viện Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn và Môi trường – Ủy viên
09 CN. Nguyễn Đình Lượng Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia – Ủy viên
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP
01 GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc Thường trực Hội đồng khoa học lĩnh vực Công nghiệp
02 ThS. Nguyễn Trọng Bằng Phó Viện trưởng ITED – Ủy viên thư ký
03 PGS.TSKH Phan Bá Nguyên Chủ nhiệm khoa QLKH&CN, HVKTQS – Ủy viên
04 PGS.TS Vũ Liêm Chính Nguyên Hiệu trưởng trường ĐHXD Hà Nội – Ủy viên
05 PGS.TS Phạm Đắp Nguyên Chủ nhiệm khoa cơ khí, ĐHBK Hà Nội – Ủy viên
06 PGS.TS Nguyễn Việt Hùng Viện trưởng Viện sau đại học, ĐHBK Hà Nội – Ủy viên
07 TS. Trịnh Minh Tâm Phó Viện trưởng Viện TĐ ĐGCN Bộ KH&CN – Ủy viên
08 CN. Nguyễn Đức Hoàng Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế trực thuộc ITED – Ủy viên
09 ThS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế trực thuộc ITED – Ủy viên