Viện Khoa Học Ited

Trung tâm Nông nghiệp Chính xác iMetos Việt Nam

ITED
Địa chỉ: Số 417, Đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Địa chỉ: Số 417, Đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.