Viện Khoa Học Ited

Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập Ánh Sao

ITED
Giám đốc: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Số 18 ngõ 219, Đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 0912.720.496 – 0985.681.696
Email: thao2006trang@yahoo.com