Viện Khoa Học Ited
Văn bản của viện Văn bản pháp quy

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & GIÁO DỤC

TRÍCH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC
CHỨC NĂNG
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ KH&CN nhằm phát triển công nghệ và giáo dục góp phần phát triển kinh tế – xã hội.
NHIỆM VỤ

  1. Nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường;
  2. Đào tạo và liên kết đào tạo: kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực nêu trên và các lĩnh vực liên quan góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài;
  3. Tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật;
  4. Thực hiện các dịch vụ KH&CN: Tư vấn xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực bền vững cho các địa phương; Tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Triển khai giáo dục du học, tin học, ngoại ngữ, luật học, giáo dục ngoài giờ chính khóa; Xuất bản phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tiếp nhận, chuyển giao phát triển công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên và các lĩnh vực có liên quan.
  5. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tác giả bài viết: Dương Tiến Sỹ

Nguồn tin: Văn phòng Viện phát triển công nghệ & giáo dục

Related posts

Quyết định về việc giải thể Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

ITED

Thông tư liên bộ nội vụ – Quốc Phòng – Tài Chính – Giáo dục và Đào Tạo lao động thương binh và xã hội

ITED

Công Văn Cảnh báo thời tiết, sâu bệnh, thiên tai tại Cần Thơ

ITED

1 Bình luận

Nhẫn Nữ 23 Tháng Năm, 2019 at 8:14 sáng

chức năng và nhiệm vụ cao cả, chúc viện ngày càng phát triển hơn nữa

Reply

Để lại một Thảo luận