Viện Khoa Học Ited

Chi nhánh tại Vĩnh Phúc-Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

ITED

– Địa chỉ: Số 29, phố Triệu Tuyên Phù, Chung cư Vinaconex, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc