Viện Khoa Học Ited

Chi nhánh tại Phú Thọ-Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

ITED

Địa chỉ: Số 10 Phố Tân Lập, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.