Viện Khoa Học Ited

Chi nhánh tại Lai Châu – Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

ITED

– Địa chỉ: Số 077 Đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu