Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Sứ mạng tầm nhìn

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

PGS.TS – GVCC Dương Tiến Sỹ

Viện trưởng
Điện thoại: 0914.336.868
Mail: tiensyduong@ited.gov.vn
        tiensyduong@gmail.com

Th.S Nguyễn Trọng Bằng
Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ công nghiệp
Điện thoại: 0913.217.592
Mail: nguyentrongbang@ited.gov.vn
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ trách Giáo dục & Dạy nghề
Điện thoại: 0912.866.997
Mail: nhl_25251325@yahoo.com
Nguyễn Văn Tuân
Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ công nghiệp
Điện thoại: 082 723 9999
Mail:  tuannv@ited.gov.vn
Th.S Vũ Ngọ Phương
Phó Viên Trưởng
Phụ Trách Lĩnh Vực Giáo Dục
Điện thoại: ……..
Mail: …………………..
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ Trách Khối Văn Phòng Tổ Chức
Điện thoại: ………..
Mail: ………………………………..

Related posts

Quyết định về việc bổ nhiệm trợ lý Viện Trưởng

ITED

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Để lại một Thảo luận