Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Sứ mạng tầm nhìn

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

PGS.TS – GVCC Dương Tiến Sỹ

Viện trưởng
Điện thoại: 0914.336.868
Mail: tiensyduong@ited.gov.vn
        tiensyduong@gmail.com

Th.S Nguyễn Trọng Bằng
Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0913.217.592
Mail: nguyentrongbang@ited.gov.vn
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ trách Lĩnh vực Giáo dục & Dạy nghề
Điện thoại: 0912.866.997
Mail: nhl_25251325@yahoo.com
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ Trách Khối Văn Phòng Tổ Chức
Điện thoại: 0912 866 997
Mail: ………………………………..
Th.S Vũ Ngọc Phương
Phó Viện trưởng
Phụ Trách Lĩnh Vực Giáo Dục
Điện thoại: 097 987 883
Mail: …………………..

Related posts

Bài phát biểu lễ ra mắt TTNC&PTSTHDVTVN

ITED

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

ITED

Để lại một Thảo luận