Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Sứ mạng tầm nhìn

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

PGS.TS – GVCC Dương Tiến Sỹ

Viện trưởng
Điện thoại: 0914.336.868
Mail: tiensyduong@ited.gov.vn
        tiensyduong@gmail.com

PGS.TS – GVCC Đinh Hồng Thái
Phó Viện trưởng
Phụ trách Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 0913.015.437
Mail: dinhhongthai@ited.gov.vn
  
PGS.TS Mai Quang Vinh

Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ nông nghiệp
Điện thoại: 0913.567.444
Mail: maiquangvinh@gmail.com
Th.S Nguyễn Trọng Bằng
Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ công nghiệp
Điện thoại: 0913.217.592
Mail: nguyentrongbang@ited.gov.vn
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ trách Giáo dục & Dạy nghề
Điện thoại: 0912.866.997
Mail: nhl_25251325@yahoo.com
Th.S Dương Thị Thu Hà
Phó Viện trưởng
Phụ trách tư vấn Pháp luật
Điện thoại: 0912.666.369
Mail: duongthuha@gmail.com
Th.S Trần Thu Hà
Trợ lí Viện trưởng
Điện thoại: 0904.699.881
Mail: tranhahvkhqs@gmail.com

Related posts

Viện phát triển công nghệ và giáo dục mở rộng mô hình ứng dụng IT vào SX rau quả an toàn

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Bài phát biểu lễ ra mắt TTNC&PTSTHDVTVN

ITED

Để lại một Thảo luận