Viện Khoa Học Ited
Giới thiệu Sứ mạng tầm nhìn

Ban điều hành viện phát triển công nghệ & Giáo Dục

PGS.TS – GVCC Dương Tiến Sỹ

Viện trưởng
Điện thoại: 0914.336.868
Mail: tiensyduong@ited.gov.vn
        tiensyduong@gmail.com

PGS.TS – GVCC Đinh Hồng Thái
Phó Viện trưởng
Phụ trách Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 0913.015.437
Mail: dinhhongthai@ited.gov.vn
  
PGS.TS Mai Quang Vinh

Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ nông nghiệp
Điện thoại: 0913.567.444
Mail: maiquangvinh@gmail.com
Th.S Nguyễn Trọng Bằng
Phó Viện trưởng
Phụ trách công nghệ công nghiệp
Điện thoại: 0913.217.592
Mail: nguyentrongbang@ited.gov.vn
Th.S Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Viện trưởng
Phụ trách Giáo dục & Dạy nghề
Điện thoại: 0912.866.997
Mail: nhl_25251325@yahoo.com
Th.S Dương Thị Thu Hà
Phó Viện trưởng
Phụ trách tư vấn Pháp luật
Điện thoại: 0912.666.369
Mail: duongthuha@gmail.com
Th.S Trần Thu Hà
Trợ lí Viện trưởng
Điện thoại: 0904.699.881
Mail: tranhahvkhqs@gmail.com

Related posts

Bài phát biểu Lễ Khai Trương TTNC&PTCNX

ITED

Chức năng, nhiệm vụ của viện phát triển công nghệ & giáo dục

ITED

Sơ đồ tổ chức viện phát triển Công Nghệ & Giáo Dục

ITED

Để lại một Thảo luận