Dự án tiêu biểu+ Xem tất cả

Tin tức+ Xem thêm

VỀ CHÚNG TÔI

BAN LÃNH ĐẠO ITED

GVCC.PGS.TS Dương Tiến Sỹ
Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Viện trưởng ITED

XEM THÊM

NGND.GS.TS Đinh Quang Báo
Chủ tịch Hội đồng KH&CN ITED

XEM THÊM

GVCC.PGS.TS Đinh Hồng Thái
Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN ITED

XEM THÊM

Lĩnh vực hoạt động

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

XEM THÊM

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

XEM THÊM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

XEM THÊM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Tìm hiểu thêm!

Các hình ảnh về hoạt động của Ited

Hợp tác cùng chúng tôi

Nhấp chuột vào link liên kết để tham gia hợp tác cùng ITED

Đề tài dự án đang triển khai

TIN TỨC